Šta znači NAUTIKA?

» nautika • ženski rod Pomorstvo, skup svih teorijskih i praktičnih znanja koja su potrebna mornaru da bi bezbedno mogao prevesti, najkraćim putem, brod preko mora; navigacija.
Pomorska škola ili akademija.