Šta znači NAUTIČKI?

» nautički • pridev Pomorski, plovidbeni, koji je u vezi sa moreplovstvom; nautički instrumenti, sprave koje su potrebne moreplovcu (kompas, kvadrant, sekstant i dr.). (grč.)