Šta znači NAUSKOPIJA?

» nauskopija • ženski rod (nautika) Veština pronalaženja udaljenih brodova.