Šta znači NAUSKOP?

» nauskop • muški rod (nautika) Sprava za pronalaženje udaljenih brodova.