Šta znači NAUMAHIJA?

» naumahija • ženski rod Bitka na moru, pomorska bitka.
U starom Rimu: improvizovane predstave pomorske bitke u cirkusu (napunjenom vodom), gde su dve "zaraćene" strane vodile pomorsku bitku (grč.)