Šta znači NAREĐENJE?

» naređenje • imenica Nalog, naredba.