Šta znači NAMIRITI?

» Namiriti • nar. Zadovoljiti. Primer: na selu koriste: namiriti životinje, znači nahraniti životinje.