Šta znači NAHSINHRONIZACIJA?

» nahsinhronizacija • ženski rod Postupak pri konačnoj izradi filma; glumcima se prikazuju slike filma i oni izgovaraju predviđeni tekst, koji se snima na magnetofonu i uklapa u film; ovo se katkada radi kad je potrebno snimiti tekst na neki drugi jezik ili kad je nužno promeniti glas nekog glumca glasom koji više odgovara (grč.)