Šta znači NAHIJA?

» nahija • ženski rod Okrug, srez (tur.)