Šta znači NADŽAK?

» nadžak • muški rod Čekić;
Mala ubojna sekira, vrsta buzdovana;
Budak, malj. (tur.)

» Nadžak • prid. Naopaka (osoba), Čudna, Neobična