Šta znači NADTICATI SE?

» Nadticati se nadmetati se, takmičiti se