Šta znači NACIONAL?

» nacional • muški rod Spisak svih ljudi koji se nalaze u sastavu neke vojne jedinice (sa podacima, za svakog ponaosob: ime, prezime, mesto rođenja, godine, veroispovest itd.); obrazac (formular) sa ličnim podacima koji ispunjavaju studenti pri upisu na univerzitet; lični podaci o jednom čoveku uopšte; narodno obeležje, značka, kokarda.