Šta znači NACIOKRAT?

» naciokrat • muški rod Vladar nacije, koji čvrsto drži vlast nad svojim narodom (lat.-grč.)