Šta znači MUZIKA?

» muzika • ženski rod (muzika) Tonska umetnost čiji su osnovni elementi: ritam, melodija i harmonija (grč.)
Umetnost muza, kod starih Grka obuhvatala za razliku od gimnastike, sve one umetnosti koje su uticale na obrazovanje duha i srca, a tek u hrišćanskom periodu dobila uže značenje kao čisto tonska umetnost.