Šta znači MULTI?

» multi • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: mnogo, više. (lat.)