Šta znači MUKA?

» muka • ženski rod Velika patnja, paćenje.