Šta znači MUĆAK?

» Mućak 1. Pokvareno jaje - smrdi kao mućak; 2. Karakterna osobina (uglavnom negativna) - pokvaren kao mućak