Šta znači MOVIOLA?

» moviola • ženski rod (teatar) Sto za montažu filmova i kopiranje tonske trake (lat.)