Šta znači MOVENCIJE?

» movencije Delovi imanja koji mogu sami da se kreću, npr. stoka (za razliku od mibilija, stvari koje treba drugi da pokrene).