Šta znači MOTUPROPRIO?

» motuproprio • muški rod Poslanica, bula ili naredba koju izdaje papa po sopstvenom nahođenju, tj. bez potstreka sa strane.