Šta znači MOTORISTA?

» motorista • muški rod Radnik koji rukuje raznim motorima;
Vozač na motociklu, motociklista (eng.)