Šta znači MOTORIKA?

» motorika • ženski rod Sposobnost kretanja, dinamika;
Nauka koja proučava funkcije pokreta (lat.)