Šta znači MOTOCIKL?

» motocikl • muški rod (biciklizam) Točak (ili velosiped) koji se tera motorom.
Lako motorno vozilo (bicikl, tricikl) sa ugrađenim motorom s unutrašnjim sagorevanjem (lat.-grč.)