Šta znači MOTO?

» moto • muški rod Jezgrovita misao, poslovica ili navod (citat) nekog spisa, rasprave ili većeg dela, obično odmah posle naslova, a koji treba da naznači i nagovesti sadržinu, smisao ili svrhu onoga o čemu se pisalo. (lat.)

» moto • prefiks U složenicama označava odnos prema nekom kretanju, prema pokretnoj energiji, prema motoristici (lat.)