Šta znači MOTIVIRANOST?

» motiviranost • ženski rod Motivisanost (lat.)