Šta znači MOTIVIRANJE?

» motiviranje • imenica Glagolska imenica od motivirati (lat.)