Šta znači MOTETUS?

» motetus • muški rod (muzika) Crkvena pesma u više glasova, bez instrumentalne pratnje, obično sa tekstom iz Biblije.