Šta znači MOTETA?

» moteta • ženski rod (muzika) Crkvena pesma u više glasova, bez instrumentalne pratnje, obično sa tekstom iz Biblije; pretstavnici: Palestrina, Laso, Bah i dr.