Šta znači MOTACILE?

» motacile • (ptica) Rod ptica pastirica (u koje spadaju slavuj, vrabac, grmuša i dr.).