Šta znači MOT?

» Mot • muški rod Britanski fizičar (1905-1996), bio je jedan od dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 197godine za doprinos razumevanju ponašanja elektrona u magnetskim nekristalnim čvrstim materijalima. Posle odlaska u penziju napisao je autobiografiju "Život u nauci", a sa grupom autora religiozno-naučnu knjigu "Mogu li naučnici da veruju?"

» mot • muški rod Pokret rukom, gest.