Šta znači MOŠUS?

» mošus • muški rod Vrsta jelena; mužjak na trbuhu ima žlezdu koja luči mirišljavu mast istog imena; služi za pravljenje parfema (lat.)
Sekret mužjaka moškavca, dok je svež pretstavlja meku, crvenkastomrku masu, jakog mirisa i gorkog, oštrog ukusa; osušen postaje crnomrk i može da se pretvara u prah; služi za parfim, a ranije se upotrebljavao i kao lek; bizam.