Šta znači MOŠTI?

» mošti Relikvije, kosti nekog sveca koje se čuvaju u manastiru ili u crkvi (starosl.)