Šta znači MOSHOLATRIJA?

» mosholatrija • ženski rod (mitologija) Obožavanje teleta, naročito: obožavanje zlatnog teleta, kome su se klanjali Izrailjci dok su bili u pustinji.