Šta znači MOŠEJA?

» mošeja • ženski rod Muhamedanska bogomolja, turski hram drugog reda; up. džamija. (tur.)