Šta znači MORALIZACIJA?

» moralizacija • ženski rod Potpomoganje (ili unapređivanje) morala i njegovih propisa; up. moralizirati. (lat.)