Šta znači MORALITET?

» moralitet • muški rod Ono što je u skladu sa zahtevima morala (pomišljenje na srcu, radnja, postupak), svojstvo slaganja sa najvišim zakonom održanja ljudskog društva, celine ljudskog roda (supr. legalitet, svojstvo slaganja sa zakonima ili pravnim poretkom jedne države), ono što je u moralnom pogledu dobro, moralno ponašanje nekog čoveka; vrlina, krepost, čistota i etička vrednost nekog postupka. (lat.)