Šta znači MORALAN?

» moralan • pridev Koji pripada moralu; koji živi u skladu sa moralnim propisima, tj. koji svojim životom i radom stvara sebi najveše dopuštene koristi, a u isto vreme nikome drugome time ne škodi; ispravan i pošten u seksualnom pogledu; hrabar, odvažan, pun vere u uspeh; up. etički. (lat.)