Šta znači MORAČA?

» Morača • ženski rod (geologija) Najveća pritoka Skadarskog jezera. Postaje od Rzačkog i Javorskog potoka, koji izviru na severnim padinama Moračke kape (visoke 2226m) na 16m nadmorske visine. Sliv Morače obuhvata površinu od 32km2 sa koje odnosi u jezero prosečno 1m2 vode u sekundi.