Šta znači MONOHROMATSKI?

» monohromatski • pridev U jednoj boji, Ustvari dve boje, iako je jedna od njih crna: crna i bela, crna i zelena, crna i narandžasta itd.
Vrsta računarskog monitora na kome nije moguć prikaz teksta ili slika u boji. Pogledajte MDA, EGA, CGA, VGA, MCGA.