Šta znači MONARHIJSKI?

» monarhijski • pridev Osnovan na monarhijskom sistemu vladavine, koji se tiče monarhije ili joj pripada; carski, kraljevski, vladarski.