Šta znači MONARH?

» monarh • muški rod Vladalac, samodržac, samovladar, kralj, car, imperator koji stoji na vrhu monarhije (grč.)

» monarh • muški rod (leptir) Najpoznatiji leptir selica (Danaus plexippus). Svakog proleća mlade ženke ove vrste leptira polažu jaja na mlečnim stabljikama biljaka, tj. na mladicama. Gusenice koje se izlegu hrane se njihovim lišćem. Čim se razvije u odrasle jedinke podmladak monarha koji su započeli seobu nastavlja da osvaja sve severnije predele evropskog i američkog kontinenta, gde se oplođava i polaže jaja. Tako se za samo nekoliko meseci izrodi više generacija ove vrste leptira.