Šta znači MONANDRIJA?

» monandrija • ženski rod Svojstvo koje imaju jednomuževne biljke, tj. one čiji cvetovi imaju samo jedan prašnik (klasa u Lineovom sistemu).