Šta znači MONAHOMANIJA?

» monahomanija • ženski rod Borba protiv kaluđerstva i suštine kaluđerstva.