Šta znači MONAHOMAHIJA?

» monahomahija • gr...boj, borba borba protiv kaluđerstva i suštine kaluđerstva