Šta znači MONAH?

» monah • muški rod Kaluđer, usamljenik, koji živi u manastiru, redovnik. (grč.)
"Onaj koji živi sam", tj. usamljenik, kaluđer.