Šta znači MONADA?

» monada • ženski rod Jedinica, jednostavno biće, prosto biće, nedeljivi sastojak materije; Lajbnic: monade nisu delovi, već osnove pojava; zool. veoma sitna jednoćelična životinjica iz Glagellata, bičara; hem. element ili radikal koji ima moć jedinjenja jednog atoma vodonika. (grč.)