Šta znači MONACIDAN?

» monacidan • pridev (hemija) Koji ima moć zasićenja jednog molekula monobazne kiseline.