Šta znači MONA?

» mona • ženski rod Skraćeni naziv od madona, tj. za gospođu (ital.)

» Mona • ženski rod (lično) Žensko ime, Monika.