Šta znači MOMENT?

» moment • muški rod Trenut, trenutak, čas, časak, magnovenje; vreme za počinjanje nekog posla; otsudan, odlučan trenutak; razlog, povod, ono što pokreće, potstiče na neki rad; bitni sastojak, bitna okolnost, bitna tačka.