Šta znači MOLENIJE?

» molenije • imenica Molitva u crkvi.